Vuokrausehdot

Yleistä

Tehdessään vuokrasopimuksen kanssamme edellytämme, että vuokraaja on lukenut ja sitoutuu noudattamaan alla olevia vuokraehtoja.

 1. Ainoastaan sopimuksessa mainituilla henkilöillä on lupa käyttää matkailuautoa.
 2. Matkailuautoa ei saa luovuttaa kenenkään muun kuin vuokrasopimuksessa mainittujen henkilöiden käyttöön. Matkailuautoa saa ajaa vain vuokraaja ja vuokrasopimuksessa erikseen mainitut henkilöt.
 3. Vuokraajalla ja vuokrasopimuksessa mainituilla muilla kuljettajilla tulee olla voimassa oleva B-ajokortti. Ajokortti tulee olla ollut voimassa vähintään 1 vuotta ennen vuokraamista ja tarkistamme ajokortin autoa noudettaessa.
 4. Auto on sopiva myös allergikoille, joten lemmikkieläinten mukaan ottaminen ei missään olosuhteissa ole sallittua. Tupakointi on myös ehdottomasti kielletty.
 5. Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan matkailuautosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan autoa ajaessaan ja muutoinkin käyttäessään matkailuautoa erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta.
 6. Vuokraaja sitoutuu käyttämään matkailuautoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla.
 7. Vuokraajan on pidettävä huolta, että matkailuauto on lukittuna aina, kun se ei ole vuokraajan välittömän valvonnan alla.
 8. Vuokraajan on aina liikkeelle lähdettäessä varmistettava, että kaikki kaapit, ikkunat, ovet ja kattoluukut on suljettu ja ettei mitään tavaraa ole pöytätasoilla tai paikassa, josta ne voisivat esim. äkkijarrutuksen tai törmäyksen voimasta lentää pois ja vahingoittaa auton matkustajia, muita sivullisia tai autoa.
 9. Auton kattoikkunat on pidettävä suljettuina sateella.
 10. Vuokraamolla on oikeus vuokra-ajan kuluessa perua varaus tai purkaa tämä sopimus, jos käy ilmi, että vuokraaja rikkoo olennaisesti tätä sopimusta tai että vuokraaja ei vuokraamon arvion mukaan kykene käsittelemään matkailuautoa asianmukaisesti. Jos matkailuauton käyttö estyy tapahtuneen vahingon tai varkauden takia, varaus peruuntuu tai sopimus purkautuu vuokraamon saatua ilmoituksen tapahtuneesta vahingosta tai varkaudesta. Vuokraamon purkaessa vuokrasopimuksen vuokraaja on velvollinen palauttamaan matkailuauton viivytyksettä vuokraamolle.

Vuokra-aika

 1. Vuokra-aika alkaa matkailuauton luovutushetkestä. Vaihtopäivä on kesäaikana (kesä-heinä-elokuu) aina maanantai, ellei erikseen sovita. Auto on valmiina vuokraajalta noudettavaksi vuokran alkamispäivänä sopimuksen mukaan.
 2. Vuokrauksen yhteydessä pidettävä käyttöopastus ja sopimuksen kirjoittaminen vie noin 1 tunnin. Vuokranantaja luovuttaa matkailuauton vuokralaiselle vuokrasopimuksessa mainittuna aikana.
 3. Molempien osapuolien oikeuden turvaamiseksi, tarkastamme aina vuokraajan kanssa auton ennen lähtöä ja vuokrauksen jälkeen. Tarkastuksessa havaitut viat ja puutteet merkitään vuokrasopimukseen. Ennen vuokrausta tehdään aina kirjallinen vuokrasopimus.
 4. Auto on palautettava luovutuskunnossa sopimuksen mukaan. Sopimuksesta poikkeavasta luovuttamisajankohdasta tulee neuvotella vuokralle antajan kanssa etukäteen. Myöhästymisestä peritään korvaus.
 5. Auton tarkastaminen palautuksen yhteydessä vie noin 1 tunnin, mikä tulee huomioida mahdollisia jatkoyhteyksiä mietittäessä. Vuokraajan velvollisuus on saapua riittävän ajoissa, jotta tarkistus ehditään suorittaa.
 6. Mikäli vuokra-aika lyhenee vuokraajan esim. sairastuessa, maksua ei palauteta.

Varausmaksu

 1. Varausmaksu on 50% vuokran hinnasta. Varausmaksu suoritetaan heti vahvistetun varauksen jälkeen. Vasta varausmaksu vahvistaa varauksen. Mikäli varausmaksua ei ole suoritettu kolmen päivän kuluessa, varaus purkautuu. Varausmaksu hyvitetään vuokrahinnan loppuosaa maksettaessa.
 2. Takuuvuokra 500€ maksetaan käteisellä autoa noudettaessa. Takuuvuokra maksetaan vuokraajalle takaisin, kun auto on palautettu sovittuna aikana siivottuna, astiat tiskattuna, tankattuna ja muutoinkin siinä kunnossa, kun auto oli vuokraushetkellä.
 3. Varsinainen vuokra maksetaan sähköpostitse toimitettavan laskun mukaan ennen vuokrausta.
  • Mikäli varausajankohta on vähemmän kuin kuukausi ennen vuokraustapahtumaa, tulee vuokra maksaa heti.
  • Vuokra tulee joka tapauksessa olla maksettuna ja näkyä vuokranantajan pankkitilillä ennen vuokraustapahtumaa, muutoin autoa ei luovuteta.
 4. Vuokrahintaan sisältyy vähintään yksi sinetöity pullo kaasua, täysi polttoainetankki, käyttöopastus, wc-kemikaalit, matkailuauton täyskaskovakuutus, sopimuksen mukaiset ajokilometrit ja vuokrasopimuksen teon yhteydessä vahvistettu auton vakiovarustelu.

Ulkomaille vieminen

 1. Matkailuautolla saa ajaa ulkomailla, mutta siitä on sovittava tapauskohtaisesti erikseen vuokrauksen yhteydessä. Muussa tapauksessa vuokraaja vastaa kaikista vahingoista itse. Lupa auton ulkomaille viemiseen kirjataan vuokrasopimukseen ja lupa on voimassa vain sopimuksessa mainituissa maissa ajamiseen.
 2. Autoa ei missään olosuhteissa saa viedä Baltian maihin, Venäjälle tai Valko-Venäjälle.

Vahingot ja korvausvastuu

 1. Matkailuautossa on liikenne- ja täyskaskovakuutus. Vuokralaisen omavastuu kussakin vakuutuksen kattamassa vahinkotapauksessa on 1000 €.
 2. Mikäli autolle sattuu vahinko auton vuokra-aikana, maksetaan omavastuuosuus 1000 € auton palautuksen yhteydessä.
 3. Jos vahingossa on mukana muita osapuolia, tulee paikalle kutsua aina poliisi. Jos kyseessä on hirvieläinvahinko- tai kolarivahinko, tulee aina tehdä ilmoitus poliisille ja toimittaa poliisin antama todistus tehdystä ilmoituksesta vuokranantajalle.
 4. Muissa tapauksessa on täytettävä vähintään vakuutusyhtiön vahinkoilmoituslomake.
 5. Huomioithan erikseen seuraavat huolimattomuudesta tai tahallisuudesta johtuvat vahingot:
  • Ajaminen auton ulkomitat huomioiden liian ahtaissa/kapeissa/matalissa tiloissa. Seuraa etenkin siltojen korkeuksia.
  • Ajaminen teiden ulkopuolella tai alueilla, joita ei ole tarkoitettu autolla ajoon.
  • Ylikuormaus. Vuokraaja vastaa siitä, ettei ajoneuvon paino mukana kuljetettavien tavaroiden ja henkilöiden kanssa ylitä 3500 kg.
  • Liian tyhjillä renkailla ajaminen.
  • Ylinopeudesta tai muusta liikennesääntöjen vastaisesta toiminnasta.
  • Alkoholin tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena ajaminen.
  • Matkailuauton käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo-opetukseen sekä jäällä ajamiseen on kielletty.

  Näiden velvollisuuksien laiminlyöminen johtaa vuokraajan velvollisuuteen korvata koko vahinko kokonaisuudessaan ja tulee vuokralaisen korvata kaikki aiheutuneet vahingot, mukaan lukien vuokra-ajan mukaiseen viikkovuokraan perustuva korvaus seisontapäiviltä, kuitenkin korkeintaan 30 vuorokaudelta.

  Edellä mainituissa tilanteissa ja mikäli vakuutuksesta ei saada korvausta, kulut jäävät kokonaan vuokralaisen maksettaviksi.

 6. Matkailuauton varusteiden ja irtaimen omaisuuden rikkoutuminen ei sisälly vakuutukseen, vaan vuokraaja on velvollinen korvaamaan rikkoutuneen tuotteen samalla tai vastaavanlaisella tuotteella, jos samanlaista ei ole mahdollista saada.
 7. Oksentamisesta tai muusta syystä aiheutuneet likatahrat tulee pestä välittömästi huolellisesti. Muutoin matkailuauton siivouttaminen ulkopuolisella jää vuokraajan vastattavaksi.

Sakkomaksut

 1. Matkailuautossa tupakointi on ehdottomasti kielletty. Mikäli havaitsemme, että autossa on tupakoitu, veloitamme 800€.
 2. Allergiasyistä emme voi sallia eläimiä vuokra-autoon. Mikäli autossa on pidetty eläimiä, veloitamme 1000€.
 3. Vuokraajalla on liinavaatteiden käyttövelvoite verhoilun suojaamiseksi.
 4. Mahdolliset pysäköinti- ja ylinopeussakot tullaan veloittamaan asiakkaalta.
 5. Siivouttamisesta aiheutuvat kulut ovat 600€.
 6. Mikäli asiakas myöhästyy sovitusta palautusajasta, hänen tulee ilmoittaa siitä vuokraajalle. Vuokraaja pidättää itsellään oikeuden veloittaa 50€ auton sovitun palautusajan jokaiselta ylimenevältä tunnilta. Huomaathan, että usein seuraava vuokraaja on jo odottamassa matkaansa.

Vuokralle antajan vastuu

 1. Matkailuauto annetaan vuokralle siinä kunnossa, kuin se on sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Matkailuauto huolletaan säännöllisesti. Lisäksi vuokraamo antaa vuokraajalle riittävän opastuksen ja ohjeet matkailuauton käytöstä.
 2. Mikäli matkailuautossa vuokra-aikana ilmenee matkan keskeytymiseen johtava tekninen vika tai muu virhe, vuokraaja voi vaatia virheen oikaisua tai virhettä vastaavaa vuokran alennusta. Vian ilmetessä vuokraaja on velvollinen ilmoittamaan asiasta välittömästi. Jälkikäteen korvauksia ei makseta.
 3. Jos matkailuauton kunnosta johtuva virhe on olennainen, vuokraaja voi vaatia sopimuksen purkua. Vuokraamo ei kuitenkaan ole velvollinen toimittamaan teknisen vian johdosta tai muutoin keskeytyneen auton tilalle korvaavaa autoa, vaan sopimus katkeaa ja jäljelle jääneen sopimusajan osa vuokrasta palautetaan vuokraajalle. Matkan keskeytyminen korvataan ja jatkaminen turvataan auton kaskovakuutuksesta vakuutusyhtiön parhaaksi näkemällä tavalla.

Erimielisyydet ja riita-asiat

Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluilla. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, tulee kanne nostaa vuokraamon kotipaikan käräjäoikeudessa.

Tervetuloa vuokraamaan vastuullisesti ja turvallisesti!

Kotikartio Oy   |   Kauppakumppanintie 9   |   02780 ESPOO   |   +358 400 584 226